polski
english
Kontakt telefoniczny
+48 601 950 532
Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie się z regulaminem obiektu.

----

Klauzula informacyjna dla Gości obiektu Aparton

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest obiekt Aparton z siedzibą przy ul. Poświatowskiej 34, w Przewłoce 76-270 Ustka-Przewłoka, tel. 601 950 532, adres e-mail: apartamenty@aparton.pl.
 2. Celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich i wynajem apartamentów. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt Aparton jest:
  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez obiekt Aparton w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do obiektu Aparton,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości obiektu Aparton.
  W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obiekt Aparton przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
 3. Udostępnione przez Gościa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Każdemu Gościowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru kontaktowego telefonu, liczby osób w przypadku rezerwacji jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest zawarcie umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi obiektowi Aparton zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Gościa będą ewentualnie podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w celu realizacji usług hotelarskich. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług: tj. obsługa księgowa, obsługa prawna oraz informatyczna, firmy kurierskie i transportowe.
 7. Dane udostępnione przez Gości nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Dane osobowe Gości będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez obowiązujące w tym zakresie przepisy krajowe oraz regulacje Unijne. 9
 9. Dane osobowe Gości będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami ich przetwarzania.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości obiektu Aparton dostępna jest również na stronie internetowej https://www.aparton.pl/.


©Apartamenty “Aparton”, wykonanie: strony internetowe słupsk